Un nou plafon de încasări și plăți

Legea 70/2015 a intrat în vigoare la data de 9 mai 2015 și a adus modificări importante cu privire la limitele impuse pentru încasări și plăți zilnice.

Se insistă pe notiunile de “încasare sau plată fragmentată” – care reprezintă fracţionarea sumei de încasat/plată în mai multe tranşe, pentru a evita plafonul de încasare/plată în numerar stabilit prin lege;

Ce trebuie să reținem:

1. limitarea plăților se va aplica persoanelor juridice, dar se extinde și va fi valabilă și pentru: PFA – persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale, liberi profesioniști, persoane fizice care desfășoară activități în mod independent, asocieri și alte entități cu sau fără personalitate juridică.

2. plafoanele vor fi respectate pentru fiecare caserie și/sau punct de lucru pentru:
2.1. încasări în limita a 5000 lei/zi de la o persoană, dar nu mai mult de 10.000 lei/zi
2.2. plăți în limita a 5.000 lei/zi către o persoană, dar nu mai mult de 10.000 lei/zi
2.3. plăţi din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.

3. nu se vor putea realiza încasări/plăți fragmentate în numerar de la/către beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei (10.000 lei în cazul magazinelor de tipul cash and carry), precum şi fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei.

4. pentru facturile a căror valori depășesc plafonul de 5.000 lei, se va putea achita sau încasa suma de 5.000 lei în numerar, iar suma care depăşeşte acest plafon va putea fi achitată numai prin instrumente de plată fără numerar.

5. încasările în numerar de la persoane fizice, reprezentând cesiuni de creanţe, primiri de împrumuturi sau alte finanţări, precum şi contravaloarea unor livrări de bunuri sau a unor prestări de servicii se efectuează în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană. Orice fragmentare este interzisă, cu excepția cazurilor unde livrările de bunuri şi prestările de servicii se efectuează cu plata în rate și există încheiate contracte de vânzare – cumpărare cu plata în rate, conform legii.

6. plăţile în numerar către persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor achiziţii de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanţe sau alte drepturi şi restituiri de împrumuturi sau alte finanţări se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 10.000 lei către o persoană. Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către o persoană, pentru tranzacţiile mai mari de 10.000 lei.

7. plafoanele limită nu se aplică pentru:
– depunerea/retragere de numerar în conturile bancare, inclusiv automate
– plata cheltuielilor de deplasare (transport, diurnă, indemnizaţie, cazării etc.)
– plata în numerar a impozitelor, taxelor, contribuţiilor, amenzilor etc.
– transfer de sume prin intermediul băncilor sau instituţiilor autorizate de BNR

Sunt interzise fragmentarea facturărilor aferente unei livrări pentru a coborî sub plafonul de 5.000 lei, dar și acordarea oricăror avantaje clienţilor, pentru efectuarea de plăţi în numerar.

Pentru efectuarea de plăţi/încasări peste plafoanele menţionate, sancţiunea este de 10% din suma care depăşeşte plafonul, minim 100 lei.

Pentru acordarea de avantaje pentru încasarea în numerar amenda e între 3.000 şi 4.500 lei.

Pentru facturile stornate se vor respecta aceleași plafoane.

Operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar între persoanele fizice, efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestării de servicii, precum şi cele reprezentând acordarea/restituirea de împrumuturi, se pot efectua în limita unui plafon zilnic de 50.000 lei/tranzacţie. Sunt interzise încasările şi plăţile fragmentate în numerar pentru tranzacţiile mai mari de 50.000 lei, precum şi fragmentarea unei tranzacţii mai mari de 50.000 lei.

Vor apărea cu siguranță numeroase discuții legate de plățile sau încasările fragmentate, ca de exemplu:
– se livrează marfă pe baza unui contract, se facturează și încasează suma totală, sub 5000 lei, iar ulterior se mai suplimentează comanda si se depășește plafonul. Cum se achită diferența?
sau
– sunt numeroase persoane juridice care așteaptă încasarea tranșelor din fonduri europene…întrucât cunoaștem întârzierile care apar la distribuire, asociații creditează sumele necesare, în speranța că “vor intra banii luna asta“, luna viitoare fac la fel ș.a. Intrebarea firească este dacă organele de inspectie fiscală pot concluziona că sunt încasări fragmentate? Deși nu există nicio intenție de a fragmenta nimic… chiar există contracte de creditare distincte…

Lasă un răspuns