Cadastrarea și întabularea gratuită în toată țara

Un zvon s-a transformat în certitudine!

La data de 6 mai 2015, în Monitorul Oficial nr. 309 s-a publicat HG 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023.

Prin acest program se va realiza înregistrarea sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară la nivelul întregii ţări.

Până de curând doar în Transilvania și Banat exista sistemul cărților funciare.
În prezent orice fel de vânzare-cumpărare, schimb etc. trebuie realizate în sistem cadastral în întreaga țară.

Măsura luată de autorități este foarte binevenită.
Există numeroși proprietari care nu își permit să își întabuleze imobilele, deși au obținut titlul de proprietate, fie pentru că nu au bani, fie pentru că nu au situația imobilului clară – motivele fiind diverse – de la probleme de suprafață, la probleme de succesiuni nedezbătute sau chiar neclarități privind granițele.

Înregistrarea tuturor imobilelor în cartea funciară, în regim cadastral, se va realiza în mai multe etape:

1. realizarea de campanii de informare şi conştientizare publică a cetăţenilor
2. identificarea imobilelor şi a deţinătorilor
3. realizarea de măsurători cadastrale, colectarea actelor juridice de la deţinători
4. integrarea şi prelucrarea datelor şi întocmirea documentelor cadastrale
5. afişarea publică a documentelor cadastrale
6. înregistrarea şi soluţionarea cererilor de rectificare formulate de proprietari
7. actualizarea documentelor cadastrale
8. deschiderea cărţilor funciare

BANII se vor asigura din veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale.

Cine sunt cei care vor beneficia de acest program?
Proprietarii, posesorii ori alţi deţinători ai imobilelor.

Până în 2023 întregul teritoriu ar trebui să fie întabulat în regim cadastral.

Anual se va întocmi un Plan de acțiune, cu detalierea fondurilor alocate. Sumele vor fi alocate pe județe, în funcție de suprafaţa totală a judeţului, inclusiv a municipiului Bucureşti.
Suma totală estimată ca fiind necesară pentru 2015-2023 se ridică la 4.050.885 mii lei.

Lasă un răspuns